Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 06.09.2016 - 16:21  //  aktualizácia: 07.09.2016 - 11:53  //  zobrazené: 2828

Veľa ľudí stále nevie o online katalógu

Začiatok školského roka je dôležitý nielen pre školy, ale aj pre iné sociálne, kultúrne či vzdelávacie inštitúcie. Niet pochýb o tom, že všetky spomínané tri funkcie plnia aj knižnice. Nasledujúci rozhovor je o činnosti tej našej, o Mestskej knižnici Jána Johanidesa v Šali. Na otázky odpovedá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka.

Knižnica by mala mať prehľad na akých vysokých školách študujú čitatelia. Prispôsobujete tomu dopĺňanie knižničného fondu na náučnom oddelení?

Čitateľskou základňou náučného oddelenia sú študenti z okolitých vysokých škôl, preto sa zameriavame pri dopĺňaní knižničného fondu prevažne na literatúru potrebnú pre tieto študijné odbory. Vždy sa riadime hlavne tým, čo čitatelia hľadajú a potrebujú. Súčasťou fondu sú aj vysokoškolské učebnice. Mnohokrát u nás nájdu študenti aj to, čo nenájdu v školských či väčších verejných knižniciach.

Na akých odboroch teda najčastejšie študujú vaši čitatelia ?
Najčastejšie nás navštevujú študenti ekonómie a manažmentu, sociálnej práce, práva.

Sú spokojní s tým čo im ponúkate alebo v rámci štúdia musia zháňať aj v iných knižniciach?

Stáva sa, že študenti po našej knižnici "siahnu" až ako po poslednej možnosti, pretože najprv hľadajú vo väčších knižniciach a potom sú príjemne prekvapení, aký pestrý výber kníh ponúkame. Vzhľadom na obmedzený rozpočet ale máme spravidla z jedného titulu po jednom kuse, takže ak je obdobie skúšok, je dosť možné, že hľadaný titul máme, ale je práve vypožičaný.  Súčasťou náučného oddelenia je aj študovňa, v ktorej sa nachádzajú tituly, ktoré je možné si preštudovať, prípadne vytvoriť kópie z konkrétnych pasáží, ale nie je ich možné vypožičať. Študenti si na to už začali zvykať, keďže je možné si priniesť aj vlastný notebook, alebo využiť naše počítače pre používateľov, a chodia si priamo do knižnice tvoriť práce do školy.
Tu by som ešte rada odporučila online  katalóg na našej stránke (http://194.1.157.203:8080/webisnt/kniznicasala.htm ) v ktorom si každý z pohodlia domova môže pozrieť, či sa hľadaná kniha nachádza v našom fonde a či je momentálne k dispozícii. Veľa ľudí o tejto možnosti ešte stále nevie.

Postačujú vám peniaze, ktoré mate na doplňovanie knižničného fondu?

Ročne nám pribúda do fondu viac ako tisícka kníh. Knihy nadobúdame z vlastných zdrojov, z dotácií, alebo vo forme darov. Takže záleží od schválených dotácií, koľko sa do fondu investuje. Za posledný rok sme napríklad do nákupu kníh investovali viac ako sedem tisíc eur, z toho tritisíc boli dotácie z ministerstva kultúry a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Samozrejme, že by sme chceli dopĺňať fond častejšie, hlavne z dôvodu veľkého množstva literatúry na trhu.  Snažíme sa vychádzať z toho, čo máme k dispozícii a prerozdeľovať poskytnuté finančné prostriedky na všetky oddelenia knižnice tak, aby sme uspokojili čo najviac čitateľov. Touto cestou by som sa rada poďakovala aj za knižné dary od našich čitateľov, z projektu Jednu knihu ročne, vďaka ktorému nám pribudlo množstvo nových a zaujímavých titulov.

Čo najbližšie pripravujete pre používateľov na detskom oddelení?

Naše detské oddelenie ožíva každým príchodom detského čitateľa, okrem toho  kolegyňa pravidelne organizuje tvorivé dielne. Od minulého roka sme začali s rozprávkovým čítaním, každú prvú stredu v mesiaci, v čom chceme aj pokračovať.  V priebehu roka naše chystáme s pedagógmi pre deti besedy zamerané na konkrétne témy z vyučovacích osnov, vedené zábavnou kvízovou formou. Tento spôsob sa osvedčil a deti si ho veľmi obľúbili. Najrušnejšie je v knižnici samozrejme v marci, keď máme aj slávnostný zápis prváčikov. Počas celého mesiaca sa nám striedajú predškoláci a školáci, aby sa zoznámili s knižnicou. Tieto exkurzie sa snažíme spestriť aj rôznymi kreatívnymi hrami, aby mali deti chuť sa do knižnice vrátiť, pretože osloviť detského čitateľa je aj pre budúcnosť knižnice veľmi dôležité.

Ako je to s detskými čitateľmi, je ich viac alebo menej ? Aký je trend?

U nás mládežnícke oddelenie registruje ročne približne päťsto čitateľov, čo je pekné číslo. Samozrejme, že trend je vo všeobecnosti klesajúci, nám sa ale posledné roky darí počet detských a mládežníckych čitateľov udržiavať približne na rovnakých číslach, o čom svedčí aj viac ako osemnásť tisíc výpožičiek v minulom roku len na tomto oddelení.

Spomínali sme školy, ako s nimi spolupracujete?

Spolupracujeme hlavne s konkrétnymi pedagógmi, čo veľmi oceňujeme,  pretože nám pomáhajú priviesť deti do knižnice a naučiť ich láske ku knihám. Je to naozaj vidieť, ak sa pedagóg snaží a do osnov zaradí aj návštevu knižnice spojenú s nejakou konkrétnou aktivitou. Tieto deti sú následne našimi najaktívnejšími čitateľmi. Je to jednoznačne prínosné pre všetky strany. Taktiež, ak knižnica organizuje rôzne podujatia, máme so spoluprácou so školami dobré skúsenosti, vychádzajú nám v ústrety, ak je to možné.

Okrem výpožičiek a doplnkových služieb organizujete aj iné podujatia pre verejnosť. Čo chystáte v najbližšom štvrťroku?
Pravidelne organizujeme besedy, snažíme sa aspoň niekoľko krát do roka pozvať zvučnejšie mená, aby sme prilákali zvedavcov a oslovili aj iných, nielen našich stálych čitateľov. To sa nám zväčša aj darí. Zvyčajne raz mesačne dávame priestor aj menej známym autorom, ktorí predstavujú svoju tvorbu. Tieto besedy sú väčšinou komornejšie a majú už svoju členskú základňu, akýsi čitateľský klub. O všetkých našich aktivitách informujeme prostredníctvom facebooku Šalianska knižnica Jána Johanidesa  alebo na našej web stránke www.kniznica.sala.sk

Mgr.Miroslav Demín

  • s Adelou Banášovou
  • s Adelou Banášovou
  • podujatie pre deti
  • s Evitou Urbabníkovou
  • s Norom Ölveckým