Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.06.2021 - 10:48  //  aktualizácia: 09.06.2021 - 10:59  //  zobrazené: 214

Ako prebehol prvý mobilný zber použitých olejov a tukov

31. mája 2021, sa v našom meste uskutočnil prvý mobilný zber použitých olejov a tukov. Zber prebiehal tak, že v tento deň bolo zberové vozidlo spoločnosti MEROCO, a.s. pristavené v určitých časových intervaloch na 9-tich miestach v meste podľa vopred dohodnutého rozpisu.  Mnohí obyvatelia túto možnosť využili.

Poďakovanie spokojného občana.

Spolu sa vyzbieralo 454,5 litrov použitých kuchynských olejov a tukov. Každý obyvateľ za prinesený odpadový olej získal odmenu, a to 1 liter octu za 1 liter prineseného starého oleja a 1 liter jedlého oleja za 6 litrov prineseného starého oleja. Občania si celkovo prevzali 153 litrov octu a 50 litrov nového slnečnicového oleja.

Mobilný zber použitých olejov a tukov v našom meste sa bude konať minimálne 2 krát ročne. V prípade záujmu obyvateľov zber zabezpečíme aj častejšie. Počas celého roka môžu obyvatelia odovzdávať staré jedlé oleje a tuky na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici a na zbernom dvore na Ul. Fr. Kráľa.

PREČO ZBIERAŤ POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ?

  • chránite životné prostredie a zdroje pitnej vody,
  • ušetríte Vaše odpadové potrubia od zanesenia tukovými nánosmi, eliminujete zanášanie kanalizácie a výskyt hlodavcov,
  • olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť,
  • aj 1 kvapka použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 l vody,
  • ušetríte produkciu emisií tým, že recykláciou odovzdaného použitého kuchynského oleja sa vyprodukuje biopalivo – bionafta bez potreby výroby novej suroviny na tento účel.

AKÉ TYPY OLEJOV SA ZBERAJÚ?

  • všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový ...),
  • kuchynské oleje a tuky po vyprážaní alebo fritovaní,
  • oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji, ...),
  • v žiadnom prípade nie minerálne, motorové a iné odpadové oleje!

(DH)