Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.02.2021 - 14:56  //  aktualizácia: 16.02.2021 - 15:00  //  zobrazené: 581

Ako nakladať s použitými olejmi?

Pri kontrole zberných nádob na kuchynský odpad sme zaznamenali niekoľko nádob s použitým olejom položených vedľa týchto nádob. Takéto nakladanie s použitými olejmi je v rozpore s pravidlami nastavenými v našom meste a teda aj v rozpore so zákonom o odpadoch. Môže takto dôjsť k ohrozeniu spodných vôd.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov, že v našom meste je zavedený donáškový zber týchto olejov, to znamená, že ich je potrebné doniesť na zberný dvor alebo na čerpaciu stanicu Slovnaft na Nitrianskej ceste. Pripravujeme aj mobilný zber týchto olejov po uvoľnení opatrení. Za odovzdaný použitý olej budú obyvatelia odmenení olejom, alebo octom, podľa množstva doneseného použitého oleja. O termínoch tohto zberu budeme obyvateľov včas informovať.