Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 29.10.2020 - 14:53  //  aktualizácia: 29.10.2020 - 14:55  //  zobrazené: 1882

Ako a kedy bude prebiehať testovanie?

Testovanie bude prebiehať 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020 v čase od 7.00 do 21.30 hod., s prestávkami v čase od 12.00 do 12.45 hod. a od 18.00 do 18.30 hod.

Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Ako prebieha testovanie

Krok č. 1 – Registrácia

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

Krok č. 2 – Testovanie

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok č. 3 – Vyhodnotenie testu

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok č. 4 – Prevzatie testu

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Kto sa nemusí testovať?

Ten, kto vie preukázať, že:

  • má menej ako 10 rokov,
  • sa vie preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 a neskôr,
  • jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
  • komu bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • komu bola diagnostikovaná závažná porucha autistického spektra,
  • má diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
  • v čase celoplošného testovania je v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár.

Zdroj a ďalšie informácie o celoplošnom testovaní: https://www.somzodpovedny.sk/