Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.06.2020 - 15:30  //  aktualizácia: 09.06.2020 - 15:30  //  zobrazené: 296

Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás  na zasadnutie Komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční dňa  16.6.2020 (utorok) o 16.hod v Kongresovej sále  Mestského úradu v Šali na prízemí.
 
Program:
 
1/ Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy  mesta Šaľa – Spracovateľ: Katedra Dopravných stavieb, SvF STU Bratislava, Ing. Schlosser
2/ Diskusia
3/ Prerokovanie Materiálov MsZ vecne príslušných tém 
 
 
 
Ing. Róbert Andráši, predseda Komisie ÚPVD