Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2018 - 07:16  //  aktualizácia: 17.08.2018 - 07:18  //  zobrazené: 507

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 6. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 20. 08. 2018 (pondelok) o 16, 00 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Objektivizácia referenčných údajov pre registráciu žiadateľa o nájomné byty      vo vlastníctve mesta Šaľa
  3. Prerokovanie zoznamu – poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa
  4. Rôzne
  5. Záver


MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie