Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
7/2021
22.01.2021
09. 01. 2031
Kalinovská Helena
5 €
9/2021
22.01.2021
11.01.2031
Tropeková Denisa
5 €
29/2021
22.01.2021
08.05.2023
Horváthová Žaneta
29.87 €
30/2021
22.01.2021
26.09.2021
Krivošeková Miriam
29.87 €
31/2021
22.01.2021
27.11.2029
Iván František
29.87 €
32/2021
22.01.2021
14.01.2031
Hlavatá Mária
20 €
33/2021
22.01.2021
15.01.2031
Ščassná Daniela
40 €
34/2021
22.01.2021
15.01.2031
Vojtaššák Ján Ing.
20 €
35/2021
22.01.2021
19.04.2031
Baručáková Ingrid PaedDr.
50 €
10/2021
22.01.2021
12.04.2027
Solík Ján
29.87 €
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
1500 €
DATALAN, a.s.
11760 €
58/2021
29.01.2021
Do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
Zhotoviteľ: JDArch. spol. s r.o., Šaľa
32.4 €
MVDr. Karol Kaigl
3300 €
79/2021
08.02.2021
12 mesiacov
Capital Pro s.r.o. ,Hájska 871, 951 31 Močeno
60293.52 €
67/2021
10.02.2021
na dobu platnosti Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami zo dňa 02.09.2019
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
0 €
813/2020
11.02.2021
neurčito
Eugen Mókos
277.58 €
13/2021
12.02.2021
31.12.2021
RTV KREA s.r.o., KREATIV GA spol. s.r.o.
3000 €
14/2021
12.02.2021
31.12.2021
Fantázia media, s.r.o.
240 €
66/2021
16.02.2021
doba určitá odo dňa právoplatnosti rozhodnutia RUVZ NR o povolení na prevádzkovanie MOM do dňa skončenia činnosti MOM
COUPE INVEST, s.r.o.
1 €
96/2021
18.02.2021
doba urcita do 30.6.2021
COUPE INVEST, s.r.o.
5 €
78/2021
24.02.2021
10.2.2031
Stojka Marián
20 €
91/2021
24.02.2021
14.2.2031
Horváth Benjamín
5 €
87/2021
24.02.2021
12.2.2031
Klenovicsová Magdaléna
20 €
Sedlár Andrej
0 €
Kytková Stela
50 €
77/2021
24.02.2021
25.2.2031
Herencsár Tomáš
8 €
76/2021
24.02.2021
neurčito
Herencsárová Katarína
0 €
74/2021
24.02.2021
3.2.2031
Kumanová Margita
20 €
Ing. Norbert Šoóš
0 €
Kunová Andrea
0 €
65/2021
24.02.2021
29.1.2031
Kašuba Lucián
20 €
59/2021
02.03.2021
-
Audiovizuálny fond
37000 €
126/2021
02.03.2021
-
NSK, mesto Šaľa a obce Diakovce, Kráľová nad Váhom, Neded, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec
0 €
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
814/2020
02.03.2021
31.07.2022
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
0 €
62/2021
02.03.2021
neurčito
Bekő Marián
5 €
64/2021
02.03.2021
neurčito
Hochel Henrieta
5 €
63/2021
02.03.2021
20.02.2033
Mgr. Zuzana Gálusová
0 €
15/2021
02.03.2021
-
Július Buch-BUCH
103003.4 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.