Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
423/2020
04.09.2020
01.09.2020
Kovačevityová Helena
0 €
Domov dôchodcov Šaľa
0 €
Materská škola 8. mája
0 €
MATERSKÁ ŠKOLA P. J. ŠAFÁRIKA 394/2
0 €
Základná škola Jána Hollého Šaľa
0 €
Základná škola Ľudovíta Štúra
0 €
Základná umelecká škola
0 €
Materská škola Družstevná 22 Šaľa
0 €
424/2020
09.09.2020
-
Nagyová Adriana
0 €
Materská škola
0 €
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
Základná škola J. C. Hronského
0 €
Jarošová Dominika Bc.
0 €
Jarošová Dominika Bc.
0 €
440/2020
23.09.2020
-
TATABÁNYA CITY COUNCIL
0 €
Jozef Novák
0 €
Športovo-strelecký klub
0 €
251/2020
30.09.2020
-
MeT Šaľa, spol. s r. o.
0 €
438/2020
05.10.2020
-
Jarošová Dominika Bc.
0 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
474/2020
08.10.2020
-
Oroszlány Város Onkormányzata
0 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0 €
Forum Film Slovakia
0 €
Západoslovenská distribučná, a. s.
0 €
579/2020
09.11.2020
20.10.2021
Západoslovenská distribučná, a. s.
0 €
607/2020
16.11.2020
31.12.2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0 €
Západoslovenská distribučná, a. s.
0 €
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
709/2020
16.11.2020
-
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
752/2020
27.11.2020
-
Herák Jozef
0 €
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
Obec Diakovce
0 €
769/2020
08.12.2020
-
Kútny Marián, Kútna Iveta
0 €
796/2020
09.12.2020
15.04.2021
Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
757/2020
15.12.2020
31.12.2020
PharmDr. Gabriela Štefančová "Veča"
0 €
758/2020
15.12.2020
31.12.2020
PharmDr. Gabriela Štefančová "Veča"
0 €
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
Energie2, a. s.
0 €
67/2021
10.02.2021
na dobu platnosti Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami zo dňa 02.09.2019
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
0 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.