Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:26  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:43  //  zobrazené: 519

Materiály ktoré sa týkajú návrhov na optimalizáciu siete škôl v meste Šaľa

číslo: I35/2023

Požadované informácie:

 1. materiálov z mestského zastupiteľstva týkajúce sa návrhov na optimalizáciu siete škôl
  v meste Šaľa, konkrétne:
 1. apríl 2012 - Návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2012,
 2. apríl 2013 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh na zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie školstva v Šali - materiál číslo B 1/2/2013,
 3. máj 2013 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa a jej súčasti - materiál B 1/3/2013,

predovšetkým analytické materiály, v ktorých sú rozpísané dôvody na optimalizáciu.

 1. ohľadom prenájmu mestských priestorov, najmä asi Domu kultúry, pre politické strany
  a hnutia (respektíve ich predstaviteľov, napríklad mestského/okresného predsedu) za účelom politického stretnutia členov, sympatizantov strany, či stretnutie s verejnosťou, konkrétne:
 1. ktorým politickým stranám a kedy boli tieto priestory prenajaté v období 01. 01. 2023 - 01. 08. 2023,
 2. akú sumu zaplatili za prenájom mestských priestorov,
 3. prečo tieto zmluvy o prenájme nie sú zverejňované na stránke mesta, respektíve na portáli digitálnemesto.sk?

Sprístupnené informácie:

 1. apríl 2012 - Návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2012:
 • B2 analytický materiál, v ktorom sú rozpísané dôvody na optimalizáciu - vo formáte Portable Document Format (.pdf) -10 strán A4.

 1. apríl 2013 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh na zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie školstva v Šali - materiál číslo B 1/2/2013
 • B 1   01   analytický materiál, v ktorom sú rozpísané dôvody na optimalizáciu - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 10 strán A4
 • B 1   03   príloha č. 1 k materiálu - uznesenie KŠ a MsŠR - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 1 strana A4
 • B 1   04   príloha č. 2 - stanovisko RUVZ a ŠŠI  - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 4 strany A4
 • B 1   05   nový návrh na uznesenie k materiálu B 1 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 1 strana A4.

 1. máj 2013 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa a jej súčasti - materiál B 1/3/2013:
 • B 1   01   analytický materiál, v ktorom sú rozpísané dôvody na optimalizáciu - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 9 strán A4.

 1. Nebytové priestory  na ul. SNP v Šali – Dom kultúry budova s. č. 955, boli prenajaté od 01. 01. 2023 do 31. 07. 2023 iba jedinému politickému subjektu a to OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti pre krátkosť času na objednávku a následnú faktúru, ktoré Vám v prílohe zasielame:

-     objednávka vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4,

-     faktúra vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Prílohy