Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.12.2020 - 10:13  //  aktualizácia: 20.12.2020 - 10:14  //  zobrazené: 1195

Z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to

číslo: I41/2020

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

 

 • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Územný súhlas nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
 • Územný súhlas, spoločný územný súhlas
 • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné ohlásenie
 • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

 

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020 týkajúce sapozemných stavieb pre právnické osoby.

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 522/10 na ul. Dolnej v Šali – verejná vyhláška - rozhodnutie – stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.
 2. Spoločnosť BILLA, s. r. o.  – rozhodnutie - stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.
 3. M&S GLOBWASH, a. s. – územné rozhodnutie  - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 23 strán A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

Prílohy