Domov   >  Čas a my
publikované: 20.08.2018 - 20:20  //  aktualizácia: 25.08.2018 - 17:36  //  zobrazené: 4300

Od okupácie Československa uplynulo 50 rokov

Neobyčajný rok

Pozornosť Európanov v roku 1968 pútali Zimné olympijské hry v Grenobli. Najmä víťazstvo hokejových reprezentantov Československa nad Ruskom 5:4. Na striebornom plátne zaznamenal superúspech western Sergia Leoneho Vtedy na Západe a na hudobnej scéne neohrozene “vládli” The Beatles so svojim deviatym štúdiovým albumom. Jeho atmosféru, a možno aj pomery v bývalom Československu vystihoval singel The Revolution.  Napriek tomu, že aj u nás v tej dobe vznikali skutočné hudobné i filmové skvosty, obyvatelia mali úplne iné problémy. Existenčné.

Pražská jar a operácia Dunaj

Alexander Dubček sa stal prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v januári 1968. Pod jeho vedením sa začali demokratizačné reformy, ktorých cieľom mal byť takzvaný socializmus s ľudskou tvárou. Po temných päťdesiatych rokoch to bola veľká reforma pomerov v republike.  Proces “ozdravovania” spoločnosti dostal pomenovanie Pražská jar. Dubček a jeho prívrženci boli obyvateľmi veľmi obľubení.  Zrušená bola cenzúra,  priestor dostávali aj nekomunistické hnutia, začal sa aj proces rehabilitácií politických väzňov.  Tieto aktivity sa ale nepáčili Moskve. Snahu o zmenu politických pomerov v Československu zabrzdila invázia vojsk Varšavskej zmluvy  do našej krajiny. V čase normalizácie odôvodnená ako “bratská výpomoc”. Počas tejto "výpomoci" zahynulo viac ako 100 Čechov a Slovákov.

Bol utorok, 20.augusta 1968. V noci, o 23,20h sa začala najväčšia vojenská operácia od skončenia II.svetovej vojny na území Európy. Volala sa Dunaj. V stredu, 21.augusta občanov prebúdzal rachot tankov. Inak tomu nebolo ani v Šali.

21.augusta 1968, Šaľa

Ráno som sa zobudil a vyšiel som von. Od ľudí som sa dozvedel, že vypukla vojna, treba si rýchlo spraviť zásoby. Nevedel som či mám ísť do práce, či nie.Vydal som sa na potulky mestom. Vzal som si aj fotoaparát. Po Hlavnej ulici sa valili tanky a rôzne vojenské vozidlá, cisterny a podobne.” – opisuje pán Tibor, ktorý mal v čase okupácie 33 rokov.

Miloš Melišek bol v roku 1968 dieťa. Mal 7 rokov. Na jeden moment si ale spomína jasne. “Pred naším domom na Štúrovej ulici jazdili tanky. Stál som na okennom parapet a počítal som ich. Na križovatke, pri semaforoch, sa jednému roztrhol ľavý pás, stočilo ho a zdemoloval Pištabáčimu Hatvanyimu plot. Nikomu sa našťastie nič nestalo. Bratranec išiel napísat vápnom na cestu nápis "tovarišči pačemu?", ale zabudol, ako sa píše azbukou “šč”. Ešte si pamätám vrtuľník, ako lietal ponad nás a zhadzoval nejaké letáky. Vraj na nich bolo, že nás prišli oslobodiť.”

Dokumenty v archíve ÚPN

V archíve Ústave pamäti národa sa zachovalo niekoľko dokumentov, ktoré opisujú situáciu v Šali. Či už bezprostredne počas augustových dní alebo následne, v čase “normalizácie”. Sú to zväčša správy bývalého Zboru národnej bezpečnosti a Verejnej bezpečnosti z okresu Galanta, ktorého bola Šaľa súčasťou. Teraz si pár z nich priblížime.

21.augusta 1968 bol doručený Obvodnému oddeleniu Verejnej bezpečnosti v Šali aj tento rozkaz (výňatok)

V súvislosti s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československej socialistickej republiky dňa 20.8.1968 ukladám všetkým náčelníkom obvodných oddelení:

 • Vojskám Varšavskej zmluvy počas prechodu cez územie nerobiť žiadne prekážky a neklásť žiaden odpor. V tomto smere viesť i občanov a predchádzať rôznym panikám medzi obyvateľstvom.
 • Sledovať či sa na základe vzniknutej situácie nebudú prejavovať hromadné nákupy článkov dennej potreby a ostatného tovaru.
 • Sledovať či v podnikoch a závodoch je zabezpečený riadny a plynulý chod výroby či sú neni náznaky vyhlásenia štrajkov a podobne.
 • Sledovať náladu obyvateľstva a ohlas verejnosti na vzniknutú situáciu
 • Sledovať či sa nevyskytnú rôzne letáky a nápisy či už protištátneho charakteru alebo odsudzujúce príchod vojsk
 • Zabezpečiť kontrolu hromadných zbraní, ako sú Zväzarm alebo Závodné stráže.
 • O situácii podávať hlásenie každé tri hodiny. Aj negatívne

Pod rozkazom je podpísaný mjr. Bxxxx, náčelník Okresného oddenia VB v Galante

Jeden z plagátov, ktoré sa zachovali, uložený je v archíve ÚPN

Situácia sa samozrejme dotýkala aj národného podniku Duslo. V ÚPN som našiel strojom písanú správu, pod ktorou však nikto nie je podpísaný a nie je na nej zverejnený ani dátum.  Predpokladám , že bola napísaná 21.8.1968 niekým z Obvodného oddelenia VB v Šali. Takisto predpokladám, že je to odpoveď na predošlú požiadavku náčelníka Okresného oddelenia VB v Galante. 

1/Niektorí montážni pracovníci z dodávateľských závodov na výstavbe n.p. Duslo dnešného dňa odcestovali domov ku svojim rodinám v dôsledku dnešnej udalosti.

2/ Následkom toho, že niektoré vlakové, ako i autobusové spoje jazdia nepravidelne a so značným oneskorením,  niektorí zamestnanci sa dostavili k striedaniu na svoje pracovné zmeny oneskorene. Napriek tomu nedošlo na jednotlivých cechoch k prerušeniu prevádzky, lebo predchádzajúce pracovné zmeny zotrvali na svojich pracoviskách do príchodu striedajúcich spoluracovníkov.

3/ U niektorých vekove mladých zamestnancov Dusla sa vyskytli hlasy na zastavenie práce na podporu A.Dubčeka, avšak po náležitom vysvetlení dotyčným osobám k tomu nedošlo.

4/ Celkovo prevádzka n.p.Duslo ide normálne bez prerušenia, avšak rozhorčenie osadenstva podniku je značné v dôsledku prítomnosti vojsk Varšavskej zmluvy na našom území.

5/ Vo všetkých obciach smerom na Šaľu, ako i v samotnej Šali stoja pred obchodmi, najmä potravinami veľké zástupy ľudí.

6/ Pred obcou Kráľová nad Váhom napísali dvaja mladí chlapci červenou farbou krížom cez cestu heslo na podporu Dubčeka: “Nech žije Dubček”. Z našej strany boli upozornení, aby sa vyvarovali akýchkoľvek provokácií, ktoré by mohli ešte zhoršiť terajšiu situáciu.

Tanky prechádzajúce Hlavnou ulicou, Šaľa, 21.8.1968

Správa z obvodného oddelenia VB v Šali z 22.augusta 1968

Záznam spísaný z vykonanej služby v obvode Šaľa npor.Dxxxx a npor.Bxxxx – hlásenie

1/ V prvom rade chcem uviesť, že v obvode Šaľa prebieha nákup bežných potravín vo veľkom.

2/ Okrem toho, v priebehu služby bol zistený názor od občanov, hlavne asi o 11,30 hod vo verejných miestnostiach, že odsudzujú zradu Biľaka, Barbireka a ďalších spoločníkov, ktorí zapredali našu vlasť a v súčasnej dobe za neprítomosti vládnych funkcionárov si chcú zabezpečiť vedúce miesta vo vláde.

3/ Okrem toho počas služby boli zistené nápisy v Šali smerom na Veču v tomto znení:

“Sovieti opustite našu vlasť.” “Dubček, Svoboda, naša sloboda” a “Sovietská armada z nášho územia von/ poznamenávam, že toto heslo bolo písané vo francúzštine.

Iné poznatky v priebehu služby zistené neboli.  Pod záznamom je podpísaný npor. Dxxxx

Fotografia zachytáva ľudí na Budovateľskej ulici, ktorí si chcú urobiť potravinové zásoby, 21.8.1968

Výňatok z inej správy VB Galanta:

Obvodné oddelenie VB Šaľa – Prevádza sa zvýšený nákup článkov dennej potreby, múka, cukor a pod. Odborníci – experti z kapitalistických štátov, ktorí sú na prácach v závode Duslo v Šali si pobalili svoje osobné veci a odchádzajú z práce domov, t.j. do svojich štátov.

V obci Dlhá nad Váhom rozhadzovali vojská Varšavskej zmluvy letáky písané v reči slovenskej a maďarskej, údajne s textom, že nám prišli pomôct. Leták však ani jeden zaistený nebol.

V ÚPN sa ale jeden z plagátov nachádza. Nájdete ho v prílohe, aj s prekladom.

Správa o bezpečnostnej situácii v okrese Galanata, z 23.augusta 1968 uvádza, že:

Takmer v celom okrese najmä však v Galante, Seredi, Šali a v Sládkovičove a na výpadkových trasách sú rôzne nápisy ako “Vernosť Dubček”, “Vitajte Boha vážho nepodporujeme negramotných agresorov”, “Iďte domov okupanti”, “Smer Budapešť 250 km, Maďarská armáda zadunaj”. Tieto heslá sú písané v slovenskom jazyku a v ruskom jazyku.”

Správa určená Krajskej správe ZNB pochádzajúca z Okresného oddelenia v Galante z 23.augusta 1968 opisuje niektoré udalosti takto (výňatok):

Hlásim, že  v okrese Galanta je bezpečnostná situácia dobrá. Dňa 23.8.1968 boli všetky verejné budovy a značná časť civilných domov ozdobené štátnou vlajkou stiahnutou na pol žrde. Tam, kde štátna vlajka nie je stiahnutá na pol žrde je smútočná zástava.” Pod správou je podpísaný mjr.Bxxxx náčelník okresného oddelenia VB.

Pán Tibor zo Šale sa priznáva, že pri fotografovaní tankov mu vtedy všetko jedno nebolo.”Mal som som strach. Ale bolo vidieť, že aj tí vojaci majú strach z nás. Keď som zdvihol fotoaparát, vojak z tanku nevedel či náhodou nemám zbraň. Namieril na mňa kalašnikov.

Vďaka odvahe pána Tibora sa zachovalo aspoň niekoľko fotografií zo “šalianskeho” 21.augusta 1968. Sám sa však necíti byť hrdinom. V osudný deň nakoniec do práce odišiel. Fabrika vyrábala ďalej. “Vedenie podniku postavilo aspoň symbolickú stráž pred budovu. keby sa náhodou vojaci chceli dostať do Dusla.” – dodáva Tibor.

Mestská kronika udalosti z 21.augusta 1968 opisuje jednou jedinou vetou. To žiadny komentár nepotrebuje.

V druhej časti uverejníme fakty a výpovede ďalších obyvateľov Šale. Ak máte aj vy spomienky na 21.august 1968, resp. na následné udalosti, ktoré sa týkajú Šale a okolia, napíšte nám na adresu miroslavdemin@gmail.com

Miroslav Demín

 

Téme 50.výročia okupácie sa venuje aj augustové vydanie Slova Šaľanov.

Pokračovanie k téme:

https://sala.sk/clanok/21-august-1968-2-cast

https://sala.sk/clanok/21-august-1968-3-cast

https://sala.sk/clanok/21-august-1968-4-cast

https://sala.sk/clanok/21-august-1968-5-cast

 

 

 

 

 

 • leták, ktorý zhadzovali na naše územie maďarskí vojaci
 • preklad letáku zhadzovaného armádou MĽR
 • tzv. Pozyvací list adresovaný Brežnevovi
 • preklad