Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 23.10.2020 - 13:47  

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:18

Toto uznesenia bolo schválené.Týmto jediným bodom končí 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.

Primátor Šale Jozef Belický ešte využíva toto stretnutie na to, aby poslancom povedal o dnešnom rokovaní Krízového štábu mesta Šaľa, ktorý robí všetko preto, aby sa celoplošné testovanie v našom meste uskutočnilo tak, aby boli všetci dostatočne ochránení a aby sme to zvládli.

 

14:09

Referentka OSMaZM Miloslava Bartíková predkladá Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 24. septembra 2020. Na predchádzajúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bola uznesením za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod plánovanou stavbou ,,Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ schválená kúpa pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa od Slovenského pozemkového fondu. Mesto Šaľa si dalo vyhotoviť znalecký posudok, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu dotknutých pozemkov vo výške 6 700 eur. 15. októbra 2020 bol však na Mestský úrad v Šali doručený mail, kde Slovenský pozemkový fond neakceptuje kúpnu cenu stanovenú vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, ale na základe odporúčania jeho vnútorných orgánov požaduje kúpnu cenu vo výške 33,25 eur na meter štvorcových, čo pri celkovej výmere 333 metrov štvorcových predstavuje celkovú kúpnu cenu 11 072,25 eur. Mesto pripravilo návrh na zmenu uznesenia z dôvodu nutnosti preukázania právneho vzťahu mesta Šaľa k dotknutým pozemkom pre účely stavebného konania na stavbu ,,Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali.“

14:06

Začína sa 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 15 poslancov z 21.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>