Domov   >  Podnet pre primátora

Online (video) prenos zasadnutia zastupiteľstva

Online (video) prenos zasadnutia zastupiteľstva

15.05.2021 - 11:13

Martin Krupánszki

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať kedy mesto zavedie online video prenosy z mestského zastupiteľstva? Žijeme predsa v 21. storočí a keď môžu mať takýto prenos Fekišovce, prečo to u nás ešte nie je? Taktiež by som privítal priamy prenos *verejného* prerokovania správy o Centre cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa, keďže sa vzhľadom na pandemickú situáciu nebude môcť každý zúčastniť osobne. Online prenosmi by sa výrazne zvýšilo transparentné informovanie obyvateľov Šale a blízkeho okolia a taktiež by sa zvýšil samotný záujem obyvateľov o dianie v našom meste. Ďakujem.

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali sa vyhotovuje zápisnica a zvukový záznam. Okrem toho je zasadnutie Mestského zastupiteľstva verejné, občania sa ho môžu zúčastniť a zákon neprikazuje, aby sa z neho realizoval online obrazový záznam. Mesto Šaľa zároveň počas zasadnutia realizuje online spravodajstvo na webovej stránke mesta a na facebooku. Čo sa týka verejného prerokovania správy o Centre cirkulárnej ekonomiky, o tom sa s Vami veľmi rád porozprávam na našom spoločnom stretnutí. Pokojne sa ozvite na telefónne číslo Kancelárie primátora +421 031 770 2351 alebo hovorkyni mesta +421 905 585 626 a dohodneme termín stretnutia.