Domov   >  Podnet pre primátora

Cesta Hospodárska

Cesta Hospodárska

17.02.2017 - 17:12

Robert Horváth

Prosím o informáciu, akým spôsobom sa bude riešiť neustále znečisťovanie cesty Hospodárska vozidlami smerujúce z kompostárne

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň pán Horváth, žiaľ, daná lokalita je práve kvôli spomenutej kompostárni znečisťovaná viac ako ktorákoľvek iná ulica v našom meste. S týmto boli upovedomení všetci obyvatelia pred kúpou daných pozemkov. V lokalite zabezpečujeme čistenie ulíc prostredníctvom mestských čistiacich vozidiel, tieto sú ale momentálne zazimované. Vozidlá vyjdú na cesty v marci, v závislosti od počasia. Avšak na čistote mesta mi samozrejme záleží a preto sa v piatok 17.februára uskutočnilo čistenie tejto lokality radlicami. To za súčasnej prítomnosti Mestskej polície v Šali, ktorí majú z čistenia k dispozícii aj záznam. Na lokalitu som sa prišiel pozrieť aj osobne. Dôkladné očistenie kefami zabezpečíme po spustení spomínaných mestských čistiacich vozidiel - každý pondelok hneď ráno a podľa potreby aj v piatok, podľa zaužívaného harmonogramu.