Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
Základná škola Bernolákova
0 €
Základná organizácia SOZ VSaK
0 €
208/2019
16.05.2019
-
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkávor 6-27
150 €
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 6-27
200 €
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
0 €
základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
0 €
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
0 €
946/2018
18.12.2018
-
Zájpadoslovenská distribučná, a. s.
0 €
Zahradníková Mária
0 €
604/2013
15.01.2014
-
Zadrabaj Karol, Zadrabajová Zlatica
693.74 €
Zadrabaj Karol, Zadrabajová Zlatica
33.15 €
163/2020
06.03.2020
31.12.2020
Zábojníková Jaroslava
251.5 €
719/2020
27.11.2020
31.12.2021
Zábojniková Jaroslava
256 €
924/2021
30.11.2021
31.12.2022
Zábojníková Jaroslava
269.48 €
868/2019
10.12.2019
30.11.2020
Zábojník Viliam
250.44 €
630/2020
01.12.2020
30.11.2021
Zábojník Viliam
254.94 €
815/2021
30.11.2021
30.11.2022
Zábojník Víliam
254.94 €
432/2019
27.06.2019
31.12.2019
YUTEX PLUS, s. r. o.
1600 €
931/2018
06.12.2018
30.11.2019
Woreková Klaudia
154.54 €
672/2019
28.11.2019
30.11.2020
Woreková Klaudia
156.66 €
Woreková Klaudia
0 €
259/2020
03.06.2020
29.05.2020
Woreková Klaudia
0 €
Wolters Kluwer, s.r.o.
947.71 €
Wolters Kluwer, s.r.o.
2800 €
Wolters Kluwer SR s. r. o.
3124 €
Wolters Kluwer s.r.o.
1647 €
Wöllnerová Marta Ing.
120.3 €
104/2022
23.02.2022
19.05.2026
Wöllnerová Marta Ing.
29.87 €
298/2014
21.07.2014
-
WINTHERM, s.r.o.
5999 €
246/2013
08.07.2013
-
Wetzler Ján
1045.59 €
565/2013
26.11.2013
na dobu neurčitú
Wetzler Ján
3.98 €
418/2019
12.07.2019
5.7.2029
Weissová Mária
16.59 €
924/2017
04.12.2017
-
Weibelová Magdaléna
50 €
739/2019
18.11.2019
-
Weibelová Magdaléna
50 €
630/2016
26.10.2016
-
WAYOUT, s.r.o.
6 €
529/2016
31.08.2016
-
WAYOUT s.r.o.
0 €
Waste transport, a.s.
0 €
415/2016
12.07.2016
-
Waste transport, a.s.
0 €
Waste transport, a.s.
37500 €
Waste transport, a.s.
0 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.