Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
719/2020
27.11.2020
31.12.2021
Zábojniková Jaroslava
256 €
924/2021
30.11.2021
31.12.2022
Zábojníková Jaroslava
269.48 €
604/2013
15.01.2014
-
Zadrabaj Karol, Zadrabajová Zlatica
693.74 €
Zadrabaj Karol, Zadrabajová Zlatica
33.15 €
Zahradníková Mária
0 €
946/2018
18.12.2018
-
Zájpadoslovenská distribučná, a. s.
0 €
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
0 €
základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
0 €
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
0 €
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 6-27
200 €
208/2019
16.05.2019
-
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkávor 6-27
150 €
Základná organizácia SOZ VSaK
0 €
Základná škola Bernolákova
0 €
Základná škola J. C. Hronského
0 €
Základná škola Jána Hollého
0 €
Základná škola Jána Hollého Šaľa
0 €
Základná škola Jána Hollého Šaľa
0 €
Základná škola Jozefa Cígera Hronského
0 €
Základná škola Jozefa Cígera Hronského
0 €
Základná škola Ľudovíta Štúra
0 €
Základná škola Ľudovíta Štúra
0 €
Základná škola Ľudovíta Štúra
0 €
Základná škola s materskou školou
0 €
636/2013
20.12.2013
19.11.2018
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
45/2015
17.02.2015
09.02.2015
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
327/2019
29.05.2019
31.05.2029
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
0 €
366/2016
24.06.2016
31.8.2021
Základná škola s materskou školou P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským
410 €
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya
0 €
509/2021
22.07.2021
31.08.2026
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským
0 €
Základná umelecká škola
0 €
Základná umelecká škola
0 €
Základná umelecká škola
0 €
519/2017
29.06.2017
-
ZAKO Slovakia s. r. o.
35400 €
842/2017
17.10.2017
-
ZAKO Slovakia, s. r. o.
0 €
Žáková Zlatica
0 €
565/2014
25.11.2014
20.11.2024
Zalezák Zoltán
29.87 €
289/2015
25.06.2015
-
Záležáková Henrieta Mgr.
150 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.