Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 26.10.2023 - 15:16  //  aktualizácia: 26.10.2023 - 15:20  //  zobrazené: 466

Zlepšenie infraštruktúry pre exteriérové pohybové a voľnočasové aktivity v meste Šaľa (dotácia MIRRI SR)

 

Názov Projektu

Zlepšenie infraštruktúry pre exteriérové pohybové a voľnočasové aktivity v meste Šaľa

Program

Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 2/2023/SRR

Spolufinancovaný z

dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

2/2023/SRR

 

 

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ dotácie, Číslo zmluvy: CEZ MIRRI SR: 3469/2023 (naše 852/2023) zo dňa 20.10.2023

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8487472/

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

12/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

3

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

406 113,58

Výška poskytnutej dotácie 95 %

385 807,89

Vlastné zdroje mesta Šaľa – 5%

20 305,69

 

Účel projektu

Účelom je poskytnúť obyvateľom mesta verejne prístupné priestory na pohybové a voľnočasové aktivity vybudovaním 3 exteriérových, celoročne využívateľných športovísk, z toho 2 v areáloch základ. škôl (1. multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinel. systémom na ZŠ s MŠ Bernolákova ul., 2. rekonštruovaný povrch multifunkčného ihriska na EPDM, doplnenie workout a voľnočasových prvkov na ZŠ s MŠ J. Murgaša) a jedného voľnočasového priestoru na verejnom priestranstve s hracím povrchom a hernými prvkami na ul. P. J. Šafárika dostupné pre širokú verejnosť a  pre všetky generácie, tak aby mali bezpečné miesta vybavené AED s alarmom pre pohyb, hry, podmienky pre aktívne trávenie voľného času  rodín, možnosti spoločenského kontaktu, stretnutí a oddychu pre deti v sprievode ich rodičov, teda dostupné pre širokú verejnosť a pre všetky generácie v meste s vyše 20 tis. obyvateľmi.

Hlavné aktivity

Projektom sa budú realizovať na troch samostatných lokalitách nasledovné aktivity:

  • Stavebné úpravy existujúceho ihriska na multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy s materskou školou na ul. Bernolákovej v Šali.
  • STAVEBNÉ ÚPRAVY – REKONŠTRUKCIA IHRISKA na ZŠ s MŠ J. MURGAŠA v Šali
  • STAVEBNÉ ÚPRAVY – Rekonštrukcia ihriska na ul. P .J. Šafárika, Šaľa.

Stavebné úpravy 2 ihrísk v rámci areálov ZŠ a jedna úprava ihriska na verejnom priestranstve majú za cieľ zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť, vytvoriť lepšie, nové a vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne využitia voľného času obyvateľov všetkých vekových kategórií. Prospech z ihrísk budú mať okrem priamo dotknutých žiakov ZŠ a MŠ, obyvateľov blízkych sídlisk, seniorov z domovov dôchodcov aj všetci obyvatelia mesta Šaľa, ktorí budú mať záujem o pohybové a voľnočasové aktivity.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z dotácie

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky

  

www.mirri.gov.sk,