Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.07.2022 - 14:05  //  aktualizácia: 29.07.2022 - 14:05  //  zobrazené: 948

Žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 31. 12. 2021

číslo: I40/2022

Požadované informácie citujeme:

 1. žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 31. 12. 2021.
 2. žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 30. 06. 022.
 3. žiadam Vás o informáciu, či sa v období od 8. februára 2021 do 30. júna 2022 (vrátane) uskutočnilo  vo Vašom meste rokovanie mestského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, v zmysle ustanovenia §30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 4. (iba ak odpoveď na predošlú otázku (2) bola kladná), ak sa rokovanie mestského zastupiteľstva vo Vašom meste v období od 8. februára 2021 do 30. júna 2022 uskutočnilo formou  videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie prosím Vás o poskytnutie informácií, v ktorých dňoch sa takéto rokovanie(a) konalo(i).
 5. žiadam Vás o informáciu, či v období od 8. februára 2021 do 30. júna 2022 (vrátane) prijalo mestské zastupiteľstvo vo Vašom meste uznesenie korešpondenčným hlasovaním
  v listinnej podobe, alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov
  s použitím e-mailových adries poslancov, v zmysle ustanovenia §30f ods. 3 zákona
  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 6. žiadam Vás o informáciu, či majú poslanci Vášho mestského zastupiteľstva ku dňu
  30. 06. 2022 k  dispozícii   technické   vybavenie   umožňujúce   uskutočňovať   virtuálne rokovania zastupiteľstiev (notebooky, tablety alebo iné), ktoré im zabezpečilo (zakúpilo) a poskytlo pre výkon ich mandátu mesto?

Sprístupnené informácie:

Vyplnený dokument  s označením „211_2000_tabulka_Kedzuch“ - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

Prílohy

211_2000_tabulka

(pdf - 517.77 kB)