Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:51  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:51  //  zobrazené: 549

Žiadam o sprístupnenie komunikácie mesta so SSC ohľadom stavu cestného mosta na ceste I/75 ponad rieku Váh

číslo: I42/2023

Požadované informácie citujeme:

„Žiadam o sprístupnenie komunikácie mesta so SSC ohľadom stavu cestného mosta na ceste I/75 ponad rieku Váh. Zaujíma ma hlavne komunikácia ohľadom obmedzenia prejazdu vozidiel nad 17 ton. Žiadam o sprístupnenie komunikácie medzi mestom a SSC v období od roku 2020 do 12.9.2023.“

Sprístupnené informácie:

  1. Žiadosť o pomoc pri riešení technických problémov úsekov cesty I/75 Šaľa zo dňa
    18. 08. 20222 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.
  2. Žiadosť o pomoc pri riešení technických problémov úsekov cesty I/75 Šaľa – odpoveď zo dňa 06. 10. 2022 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany A4.
  3. Cesta I/75 Šaľa – teleso mosta cez rieku Váh zo dňa 25. 05. 2023 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
  4. Odpoveď zo dňa 21. 06. 2023 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.
  5. Diagnostika mostného objektu november 2022 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán A4.
  6. Diagnostika mostného objektu marec 2023 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.

K poskytnutiu informácie v súvislosti s obmedzením prejazdu vozidiel nad 17 ton cez most ponad rieku Váh na ceste I/75 Vám uvádzame, že toto je vo výlučnej kompetencii SSC, kde mesto Šaľa v tejto veci nekonalo.

Pre zodpovedanie Vašej otázky je z tohto dôvodu potrebné sa  priamo obrátiť na SSC, ktorá je správcom cesty I/75.

Prílohy

SSC žiadosť 2

(pdf - 61.17 kB)
SSC odpoveď 2

(pdf - 67.87 kB)
SSC odpoveď

(pdf - 112.59 kB)
SSC žiadosť

(pdf - 100.97 kB)