Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:38  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:42  //  zobrazené: 451

Záväzné vyjadrenie kedy bude pozastavený nežiadúci prechod medzi ulicou V. Šrobára a komunikáciou pri garážach ukončený

číslo: I36/2023

Požadované informácie:

Záväzné  vyjadrenie  kedy  bude  pozastavený   nežiadúci  prechod  medzi  ulicou  V. Šrobára

a komunikáciou pri garážach ukončený?

Kto je zodpovedný za súčasný stav a aké budú vyvodené dôsledky za nekompetentné plánovanie a rozhodovanie, keďže ste uvedenú stavbu presadzovali tri roky bez prihliadania názoru prevažnej väčšiny občanov tam bývajúcich?

Sprístupnené informácie:

V závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov mesta Šaľa bude v budúcom roku zrekonštruovaný povrch ul. V. Šrobára v Šali a súčasne zreorganizovaná doprava a státie.

Momentálny stav bol prejednaný s políciou a záchrannými zložkami. Na základe týchto rokovaní bude pred realizáciou vyhotovený projekt rekonštrukcie komunikácie a organizácie dopravy.

Všetky kroky, ktoré boli podniknuté boli realizované práve na základe bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.