Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 10:09  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:09  //  zobrazené: 1337

Zaujímalo by ma, či by sa dala prečistiť kanalizácia pri bývalej chemickej škole. Pri každom väčšom daždi je zaplavená cesta.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Zaujímalo by ma, či by sa dala prečistiť kanalizácia pri bývalej chemickej škole. Pri každom väčšom daždi je zaplavená cesta.
  2. Mohol by sa vyčistiť chodník od buriny na Rímskej ulici?
  3. Kedy sa dokončí výmena zábradlia na moste?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Pracovník mestského úradu bude kontaktovať správcu komunikácie (Regionálna správa a údržba ciest a.s.) na ul. Pázmaňa, ktorý zabezpečuje údržbu cesty II/573 ohľadom prečistenia uličných vpustí.
  2. Dňa 08. 07. 2020 bude vystriekaný chodník na spomínanej ulici a v priebehu 29. týždňa mesto chodník vyčistí.
  3. Zábradlie na moste spadá pod Slovenskú správu ciest, a.s., o termíne dokončenia úpravy zábradlia na moste Mestský úrad v Šali zatiaľ nedisponuje takouto informáciou, ale pokúsi sa ju získať u menovaného správcu.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia správy a komunálnych činností