Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.04.2021 - 07:14  //  aktualizácia: 09.04.2021 - 07:15  //  zobrazené: 1382

Zasahujúce vozidlá do chodníka, Cintorín v mestskej časti Veča

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2021

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Zasahujúce vozidlá do chodníka

Pre nedostatok parkovacích miest sa pre vodičov urobilo parkovanie pri chodníkoch, ale tým pádom autá zasahujú do chodníka, je to podľa Vás v poriadku?

V takom prípade, kde sa takto parkuje, treba z druhej strany dorobiť časť chodníka (všade tam, kde zasahujú autá do chodníka, teda Hollého ulica). Týmto spôsobom parkovania sa chodcom znemožnilo používať chodník po celej jeho šírke a tie úzke časti chodníka znemožňuje pohyb chodcov a nehovoriac matky s kočíkom. Prosím v čo najkratšom čase vyriešiť dlhodobo trvajúci problém.

 

 1. Cintorín v mestskej časti Veča

Chcel by som požiadať, aby sa lavička pri boku kostola odstránila; ak by bolo možné osadiť otočnú kameru na požiarnu zbrojnicu, aby tam vedeli poslať hliadku. Ďalej by som chcel poprosiť nahradiť rozbité sklo (na nástenke) aspoň priehľadným plexisklom, nakoľko to vyzerá na pietnom mieste nedôstojne. Taktiež prosím o odstránenie nástenky (vedľa bránky pri vstupe).

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Vodič motorového vozidla môže zastaviť a stáť iba tak, aby zostala súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra. K zasahovaniu do voľnej šírky chodníka dochádza aj na miestach, kde neboli spevňované krajnice zatrávňovacou-vegetačnou dlažbou, na takúto dlažbu však v tomto roku nie sú naplánované finančné prostriedky. 

   

 2. Odstránenie lavičky a odstránenie resp. nahradenie informačnej tabule bude v krátkom čase realizované.
 3. Požiadavku na zabezpečenie otočnej kamery na požiarnu zbrojnicu nie je možné v tomto roku zabezpečiť, nakoľko cena otočnej kamery je cca 1 000,- EUR a cena statickej kamery je 560,- EUR a v tomto roku by sme radi realizovali výstavbu kolumbária (urnového hája) v mestskom cintoríne na ul. Hlavná (pre úsporu hrobových miest).

   

   

  S pozdravom

   

   

   

   

   

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta