Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 02.04.2024 - 13:11  //  aktualizácia: 24.04.2024 - 13:38  //  zobrazené: 234

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

číslo: 03/2024  |  dátum schválenia: 18.04.2024  |  dátum účinnosti: 09.04.2024  |  stav: platné

Prílohy