Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2022 - 09:56  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:56  //  zobrazené: 1151

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

číslo: I25/2022

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie základných údajov z dokumentov uvedených nižšie – stačí tabuľka alebo jednoduchý zoznam (teda názov a miesto stavby, číslo parcely, názov a IČO investora/stavebníka – iba pokiaľ sa jedná o právnickú osobu, dátum vydania a názov dokumentu) alebo rozhodnutia nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

  • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
  • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
  • Stavebné povolenie
  • Stavebné ohlásenie
  • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

Sprístupnené informácie:

Zoznam rozhodnutí vydaných Stavebným úradom v Šali  v období od 01. 01. 2022 do
31. 03. 2022, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Prílohy