Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.03.2013 - 13:06  //  aktualizácia: 12.03.2013 - 13:07  //  zobrazené: 1226

Tradície a ich inovácie v materskej škole

Učiteľ odovzdáva mladej generácii kultúrne dedičstvo národa,  ľudskej spoločnosti a vzhľadom na tradície pôsobí ako spolutvorca súčasnej i budúcej kultúry, čo predpokladá jeho vzdelanosť a tvorivého ducha.  Učiteľkám  materských škôl  nie je ľahostajné  kultúrne dedičstvo nášho slovenského národa, čo  prejavili aj zvýšeným záujmom o aktivity so zameraním na tradičné ľudové tradície. Prvé  kreatívne vzdelávanie učiteliek materských škôl, v rámci Spoločnosti pre predškolskú výchovu – región Šaľa,  sa uskutočnilo v MŠ Hollého s názvom Pletenie z papiera. Pletenie košíkov, podnosov, vázičiek z novinového papiera, zaujalo každú zúčastnenú učiteľku, čím si rozšírili aj svoju profesionálnu úroveň. Aktivitu lektorovala odborníčka pani Irena Vozáková, ktorá prejavila svoju trpezlivosť a odborný prístup. Plietlo sa z papiera, ale papier sa môžeme ľahko nahradiť za pedig, iný druh ratanu, prútie, lubov,  koreň z  drevín, prípadne za slamu alebo za kukuričné šúpolie. Technológia pletenia je rovnaká, mení sa len materiál. Významnými centrami tradičného spracúvania vŕbového prútia v minulosti na západnom Slovensku boli obce ležiace v povodí Váhu, čo dokazuje najmä na dostupnosť vhodného materiálu.
Našou snahou je šíriť kultúrne bohatstvo nášho národa a našej spoločnosti, ovplyvňovať ho a vytvárať v ňom  nové, vlastné podnety. Viesť  deti  k  úcte a k poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne zvyšujeme svoju profesionálnu úroveň.

PaedDr. Žaneta Gužíková
Predseda Spoločnosti pre predškolskú výchovu  región Šaľa