Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.01.2023 - 09:50  //  aktualizácia: 19.01.2023 - 09:51  //  zobrazené: 640

Sprístupniť overenú fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, na realizáciu spevnenej plochy – parkovacích miest vo vnútri areálu Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

číslo: I64/2022

Požadované informácie:

  • sprístupniť overenú fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, na realizáciu spevnenej plochy – parkovacích miest vo vnútri areálu Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, ktoré sú zrealizované na pozemkoch vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, evidované na LV č. 6139 ako pozemky „C“ KN parc. č. 2091/24, 2091/1, 2091/31, 2079,  2090,
  • sprístupniť overenú fotokópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, na realizáciu spevnenej plochy – parkovacích miest vo vnútri areálu Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, ktoré sú zrealizované na pozemkoch vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, evidované na LV č. 6139 ako pozemky „C“ KN parc. č. 2091/24,  2091/1, 2091/31, 2079, 2090.

Sprístupnené informácie:

Stavebný úrad Šaľa neeviduje podanie a ani nevydal stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie na realizáciu spevnenej plochy – parkovacích miest vo vnútri areálu Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, ktoré sú realizované na pozemkoch parc. č. 2091/24, 2091/1, 2091/31, 2079, 2090.