Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 10:49  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 10:56  //  zobrazené: 612

Sprístupnenie zoznamu motorových vozidiel vo vlastníctve mesta, spolu s ich EČV

číslo: I18/2023

Požadované informácie:

  1. Sprístupnenie zoznamu motorových vozidiel vo vlastníctve mesta, spolu s ich EČV.
  2. Sprístupnenie zoznamu motorových vozidiel vo vlastníctve organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane ich EČV.
  3. Zoznam vozidiel vo vlastníctve mesta, resp. vo vlastníctve organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré majú udelenú výnimku zo zákazu vjazdu, zákazu státia, zákazu zastavenia a pod.
  4. Koľko vlastníkov motorových vozidiel bolo riešených za vjazd do pešej zóny pred MsÚ
    v období rokov 2018-2022?

Sprístupnené informácie:

  1. Zoznam motorových vozidiel vo vlastníctve mesta, spolu s ich EČV:

Mesto Šaľa - Mestský úrad Šaľa

ŠKODA SUPERB           SA 407 CS

ŠKODA OCTAVIA         SA 726 CR

NISSAN LEAF                SA 272 DH

MULTIKÁRA                  SA 045 CI

      MULTIKÁRA                  SA 048 CI

Mesto Šaľa - Mestské kultúrne stredisko

ŠKODA OCTAVIA         SA 950 AP

PEUGEOT BOXER         SA 571 DJ

Mesto Šaľa – Mestská polícia Šaľa

NISSAN LEAF                      SA 884 CR

NISSAN LEAF                      SA 948 CR

WV GOLF                             SA 420 BT

ŠKODA OCTAVIA               SA 781 CR

Mesto Šaľa – Organizácia sociálnej starostlivosti

ŠKODA ROOMSTER           SA 831 CF

ŠKODA FABIA                     SA 785 AX

  1. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa je 6 základných škôl, 6 materských škôl, CVČ a ZUŠ. Ani jeden z týchto subjektov nevlastní služobné motorové vozidlo.

Dopravné prostriedky účtuje v majetku iba jedna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa a to je Domov dôchodcov Šaľa.

Domov dôchodcov Šaľa Vám poskytol požadované informácie formou emailu na adresu info@liss.sk dňa 23. marca 2023.

  1. Všetky vozidlá vo vlastníctve Mesta Šaľa vykonávajúce služobné činnosti alebo práce, taktiež vozidlá vykonávajúce práce pre mesto, majú výnimku vjazdu a prejazdu cez pešiu zónu vrátane prejazdu po verejných priestranstvách, ak si to situácia vyžaduje. Výnimka zo zákazu státia alebo zastavenia sa neudeľuje. V prípade výkonu pracovných činností v intraviláne mesta Šaľa sa ku každému obmedzeniu cestnej premávky pristupuje individuálne vzhľadom na charakter a rozsah činnosti.

Vodič služobného vozidla mestskej polície pri plnení svojich úloh môže porušiť zákaz státia alebo vjazdu.

  1. Mestská polícia Šaľa pri riešení dopravných  priestupkov nezisťuje vlastnícky vzťah priestupcu k vozidlu. Pri zistení priestupku je riešený vodič, ktorý sa priestupku dopustil. Preto takúto informáciu nevieme poskytnúť.