Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.03.2015 - 07:50  //  aktualizácia: 30.09.2015 - 08:32  //  zobrazené: 151

Spolupráca s mestom Mohyliv Podilskyy na Ukrajine opäť ožije

Dňa 16. 1.2015 bola v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 7.5.2003 podpísaná v Šali Dohoda o priateľstve, spolupráci a partnerstve miest Mohyliv Podilskyy (Ukrajina) a Šaľa (Slovensko) na rok 2015. Podpísali ju primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický a primátor mesta Mohyliv Podilskyy Petro Brovko, počas svojej návštevy v Šali pri príležitosti účasti na reprezentačnom plese mesta Šaľa. Po niekoľkoročnej pauze je tak predpoklad, že sa vzťahy oboch miest opäť oživia. Návrh dohody predložil ukrajinský partner s hlavným cieľom rozšíriť a posilniť vzťahy medzi oboma mestami na základe princípov priateľstva a rôznych foriem spolupráce, najmä: realizáciou výmeny informácií; výmenou delegácií; spoločnou účasťou v medzinárodných projektoch a programoch; organizovaním stretnutí a seminárov, vrátane účasti medzinárodných organizácií; spoluprácou v oblasti miestnej samosprávy, ekológie, poľnohospodárstva, obchodu, kultúry a vzdelávania.

Taktiež je zámerom rozvíjať spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky, školských výmenných programov, odborného vzdelávania, športu, médií, cestovného ruchu, ale aj v oblasti životného prostredia. Spolupráca medzi mestami je zadefinovaná len na úrovni oblastí spolupráce všeobecne a v rámci nich bude realizovaná formou konkrétnych pozvánok a programov pre jednotlivé aktivity na základe vzájomnej koordinácie.