Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.03.2007 - 08:12  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:35  //  zobrazené: 1886

Rozpis všetkých príjmov poslancov mestského zastupiteľstva, primátora a zástupcu primátora za volebné obdobie 2002 - 2006.

číslo: I05/2007

Požadované informácie: 

- Rozpis všetkých príjmov poslancov mestského zastupiteľstva, primátora a zástupcu primátora za volebné obdobie 2002 - 2006.
- Výberové konania, ktoré boli vypísané na riadiace orgány spoločností počas volebného obdobia 2002 - 2006
- Materiály týkajúce sa zabezpečenia zriadenia a činnosti osobitnej komisie  na kontrolu konfliktu záujmov podľa - Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.:
- Výpis zo zápisnice za 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2004.
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.
- Menný zoznam členov osobitnej komisie na kontrolu konfliktu záujmov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z:
- Výpis uznesenia mestského zastupiteľstva č. 4/2004 zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, konaného 9. septembra 2004.

Žiadateľ:  Aliancia Fair-play, Páričková 18, 821 08  Bratislava 2

Prílohy