Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 09:31  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 09:57  //  zobrazené: 614

Prieskum podnikateľského prostredia

V novembri 2001 bol medzi významnými zamestnávateľmi občanov mesta Šaľa uskutočnený prieskum podnikateľského prostredia. Prieskum bol súčasťou analýzy prostredia na zostavenie strategického plánu ekonomického rozvoja mesta, ktorý spracováva mesto a Komisia pre strategický rozvoj v spolupráci s poradenskou firmou Berman Group a vzdelávacou inštitúciou AINova.

Cieľom prieskumu bolo spoznať názory, problémy a plány rozvoja tých, ktorí investujú a vytvárajú pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov. Otázky v prieskume sa týkali podnikania všeobecne, exportnej orientácie, pracovných síl, informácií o nehnuteľnostiach a investíciách, vzťahov k miestnej správe, názorov na služby verejnej správy a tiež celkového dojmu z mesta ako miesta na podnikanie. Na záver boli podniky požiadané o názor na kritické oblasti rozvoja, ktoré by mal riešiť spracovávaný strategický plán.

Dotazník prieskumu pripravila firma Berman Group podľa rovnakého vzoru ako pre niekoľko stoviek iných podnikov v Českej republike v uplynulých 5 rokoch, takže výsledky je možné porovnávať so situáciou v českých mestách a podnikoch. Na Slovensku išlo o druhý prieskum tohto typu, prvý prieskum sa uskutočnil v Trnave.

Na účasť v prieskume bolo vybraných cca 80 rozhodujúcich zamestnávateľov vo všetkých dôležitých odvetviach okrem verejnej správy, z ktorých sa (ku dňu spracovania tejto správy) prieskumu zúčastnilo 36, z toho 27 formou pohovoru a 9 korešpondenčne. Skúmaná vzorka je dostatočne reprezentatívna a zahŕňa podniky zamestnávajúce cca štvrtinu ekonomicky aktívnych osôb v meste v rôznych oblastiach výroby a služieb.

Prílohy