Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:31  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:31  //  zobrazené: 40

Pri križovatke na Kráľovskej a Agátovej, tam ak by sa dala zákazová značka...

predkladateľ: Ing. Marián Krištof

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Pri križovatke na Kráľovskej a Agátovej, tam ak by sa dala zákazová značka, zákaz zastavenia a státia posunúť až oproti autobusovej zastávke, pretože výhľad z ulice pri garážach na Hlbokej nie je, ak tam zastaví auto, fakt nie je dobre výhľad z galantskej cesty ako prichádzajú autá, a je to veľmi nebezpečné, tam by sa mal dať aj prechod na druhú stranu, len neviem, či je to z hľadiska polície možné.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Zákazové dopravné značenie (zákaz zastavenia) bolo odstránené pred cca 4 rokmi správcom komunikácie p. Demom z Regionálnej správy údržby ciest Nové Zámky (RSÚC). Bolo riadne odsúhlasené v roku 2012 príslušným dopravným inžinierom v tej dobe pôsobiacim v Nových Zámkoch (p. Tinák). O jeho opätovné osadenie budeme žiadať znovu napriek tomu, že v minulosti na takúto žiadosť nám RSÚC vôbec neodpovedala.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností