Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2023 - 09:46  //  aktualizácia: 27.11.2023 - 09:49  //  zobrazené: 433

Pozvánku na Výbor mestskej časti č.1

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2023 /streda/ o 18:00 v budove Domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.

Program:
1. Otvorenie

2. Podnety a pripomienky od občanov

3. Materiály na 8. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI V ROKU 2023
4. Rôzne
5. Ukončenie

 

 

Ing. Róbert Andráši

Predseda Výboru mestskej časti č.1