Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.02.2023 - 09:15  //  aktualizácia: 15.02.2023 - 09:16  //  zobrazené: 757

Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisii

P O Z V Á N K A

na zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2023 
o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí 

 
1.    Otvorenie

2.    Informácia o zvolení členov komisie a voľba podpredsedu

3.    Oboznámenie členov s platným Rokovacím poriadkom komisií  Mestského zastupiteľstva v Šali

4.    Návrh termínov komisie 

5.    Rôzne

6.    Záver

Šaľa, 14.02.2023


                                    JUDr. Anna Torišková
                                        predseda komisie