Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.03.2024 - 16:01  //  aktualizácia: 06.03.2024 - 16:01  //  zobrazené: 216

Pozvánka na komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, dňa 25.3.2024

Pozývam Vás na 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 25. 03. 2024 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 05.03.2024

 

Peter Hlavatý    predseda komisie