Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.05.2024 - 13:23  //  aktualizácia: 31.05.2024 - 13:23  //  zobrazené: 207

Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ 4.6.2024

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 4. júna 2024 (utorok) o 16:30 h v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 4.6.2024 do 30.6.2024
  3. Plán letných aktivít MsKS (kultúrne leto, letné kino...)
  4. Návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok
  5. Predloženie podkladov pre spracovanie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2025 a k tvorbe návrhu s výhľadom na roky 2026, 2027
  6. Harmonogram na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2023
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

 

 

Šaľa, 30.5.2024

 

 

Marek Molnár

    predseda komisie