Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.06.2024 - 08:02  //  aktualizácia: 03.06.2024 - 08:05  //  zobrazené: 300

Pozvánka na 10.zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2, 5.6.2024

Srdečne Vás pozývame na 10. zasadnutie členov Výboru  mestskej časti 2 /VMČ 2/, ktoré sa uskutoční dňa 5. 6. 2024 / streda / o 16:30 hod. v budove Mestského úradu v Šali

 

Program :

 

  1. Otvorenie a privítanie prítomných
  2. Diskusia k materiálom 3. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2024
  3. Podnety a pripomienky občanov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

  Tešíme sa na stretnutie a veríme, že spoločnými silami dokážeme vyriešiť Vaše podnety a skvalitniť tak Váš život v našom meste.

Svoje podnety môžete posielať aj e-mailom na  adresu glackova@ionline.sk do 5.6.2024.

 

 

V Šali, 1.6.2024             Ing. Gabriela L a c k o v á

                                               predsedníčka VMČ 2