Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia   >  VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

Pošli článok na e-mail

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

Po vyplnení nasledovného formuláru kliknite na tlačítko "Odoslať", ktoré odošle www adresu na zvolený článok na Vami zadaný email. Text môžete podľa vašej vôle doplniť.

Pred odoslaním si preverte správnosť vyplnenia poľa príjemca. V prípade, že e-mail nebude vyplnený správne, príjemca link neobdrží.

Captcha

KU TEXTU SA PRIPOJÍ

Redakcia sala.sk, nenesie žiadnu zodpovednosť za text doplnený odosielateľom e-mailu. Nezaručujeme tiež existenciu e-mailovej adresy odosielateľa.