Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000   >  Fotokópie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla 7165 stavbe v KÚ Šaľa evidovanej na LV č. 1043 ležiacej na parcele EKN č. 1410/1, ako aj všetkých podkladov na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané

Pošli článok na e-mail

Fotokópie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla 7165 stavbe v KÚ Šaľa evidovanej na LV č. 1043 ležiacej na parcele EKN č. 1410/1, ako aj všetkých podkladov na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané

Po vyplnení nasledovného formuláru kliknite na tlačítko "Odoslať", ktoré odošle www adresu na zvolený článok na Vami zadaný email. Text môžete podľa vašej vôle doplniť.

Pred odoslaním si preverte správnosť vyplnenia poľa príjemca. V prípade, že e-mail nebude vyplnený správne, príjemca link neobdrží.

Captcha

KU TEXTU SA PRIPOJÍ

Redakcia sala.sk, nenesie žiadnu zodpovednosť za text doplnený odosielateľom e-mailu. Nezaručujeme tiež existenciu e-mailovej adresy odosielateľa.