Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 27.05.2021 - 16:20  //  aktualizácia: 27.05.2021 - 16:21  //  zobrazené: 1267

Poprosím o odstránenie vyschnutých stromov v Pribinovom parku vo Veči.

predkladateľ: Marek Molnár

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 13. mája 2021

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 13. 05. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Poprosím o odstránenie vyschnutých stromov v Pribinovom parku vo Veči.

 

  1. Poprosím, aby sa odstránila lavička pri kostole vo Veči, alebo presunula na iné miesto k Domu smútku a danú lokalitu snímala kamera MsP na Pribinovom námestí. Ak bude potrebné pre viditeľné snímanie pohybu osôb danej lokalite upraviť orezaním stromov, aby pracovníci monitorujúce okolie videli pohybujúce sa tam osoby a vyslali tam hliadku MsP a odnaučili ich tam zhromažďovať sa a popíjanie alkoholu v okolí kostola. Pri kostole sme nežiadali, aby sa tam osadila lavička.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Suché stromy v Pribinovom parku vo Veči budú odstránené v priebehu 21. týždňa.

 

  1. Vyjadrenie oddelenia správy majetku a zariadení mesta:

Predmetná lavička nie je majetkom mesta a nachádza sa na pozemku parcela č. 3625/3 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Šaľa – Veča. Je potrebné dohodnúť sa so správcom farnosti o jej požadovanom odstránení. Súčasne nesúhlasíme s umiestnením lavičky k domu smútky, nakoľko by sa zúžil manipulačný priestor domu smútku.

 

Vyjadrenie kňaza Večianskej farnosti:

Problém nevidí v lavičke, nakoľko ľudia, čo sa tam zhromažďujú, nesedia len na lavičke, ale aj na schodíkoch, kde majú celkom slušné zátišie, možno ešte lepšie, ako na tej
 

2
 

lavičke. Presunutie lavičky, ktorú využívajú ženy, ktoré čakajú na kňaza pred
obradom, by bolo bezpredmetné, predpokladá sa, že ľudia toto miesto na popíjanie budú naďalej využívať s tým rozdielom, že budú na schodíkoch. Pomohlo by častejšie hliadkovanie mestskou políciou a kamerový systém.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta