Domov   >  Čas a my
publikované: 12.09.2016 - 09:37  //  aktualizácia: 12.09.2016 - 14:32  //  zobrazené: 9902

Pohľadnice 2

1. Cestný most cez rieku Váh, bol dokončený v roku 1914. Niekoľko desaťročí tvoril dominantu mesta. Rozobraný bol v 70. rokoch minulého storočia po výstavbe nového mosta. Most bol obľúbeným objektom pri tvorbe pohľadníc.

2. Budova železničnej stanice bola postavená v roku 1848 ako priechodná stanica s manipulačnými železničnými koľajnicami a skladmi na uskladnenie prepravovaného tovaru. Pôvodnú podobu si stanica zachovala až do konca 20. storočia. Pohľadnica je z roku 1921.

4. Námestie a časť hlavnej ulice. Záber je zhotovený po 1. svetovej vojne. Pohľadnica bola použitá v roku 1929. 5. Časť hlavnej ulice z rokov 1950-55. Pohľadnica bola použitá v roku 1960. V tejto časti ulice boli najmä obchody živnostníkov, domy súčasne slúžili aj na bývanie. Z parku v tejto podobe zostal iba pomník obetiam 2. svetovej vojny. Domy nahradila výstavba dnešných peňažných ústavov, poschodových predajných budov, knižnica, zaujímavá je atmosféra fotografie s malou frekvenciou osôb.6. Viaczáberová pohľadnica zobrazuje časť hlavnej ulice s Harmincovou budovou, zaujímavosťou je konský povoz, budova sporiteľne v pôvodnej architektúre, kostol so sochou Sv. Trojice, pohľad z kostola na námestie s budovou školy, v pozadí je vidieť budovu pošty  a budovu katolíckeho kruhu, neskôr dom osvety. Súbor fotografií dopĺňa pohľad na cestný most. Raritou je názov mesta bez mäkčeňa.7.  Zaujímavá pohľadnica, pretože zobrazuje 400-ročný strom z čias panovníka Ferdinanda I. spolu s rybníkom. Bližšia lokalita nie je známa. Pohľadnica bola odoslaná zo Šale v roku 1930.8. Hlavná ulica v období 20. rokov minulého storočia, budova staviteľa Harminca ešte nestála, domy slúžili na bývanie a boli v nich aj obchody živnostníkov. V doprave dominovali konské povozy. Pohľadnica bola odoslaná zo Šale v roku 1929.9. Koncom minulého storočia bolo vydaných niekoľko kreslených pohľadníc. Táto je z roku 1999 pohľadnica je doplnená aj erbom mesta.10. Kresba zobrazuje časť renesančného kaštieľa. Pohľadnica je z roku 1999.11. Pohľadnica je z roku 1999.Zobrazuje dominanty mesta a objavuje sa aj motív bytových domov vo Veči spojených s riekou Váh.12. Pohľadnica je z roku 1999, okrem dominánt Šale ( kostol so sochou Sv. Trojice, dom ľudovej architektúry- Kunov dom, Námestie Sv. Trojice ) sú zobrazené aj klasicistický kaštieľ v Močenku a románska katedrála v Diakovciach.13. Tri dominanty Šale – budova fary, r.k. kostol a budova školy, v súčasnosti sídlo základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pohľadnica  je zhotovená pred novembrom 1940, pretože vtedy boli slávnostne odhalené a posvätené pomníky obetiam 1. svetovej vojny a maďarskej štátnosti. Na pohľadnici nie sú zobrazené.14. Cestný most cez rieku Váh z roku 1914. Zaujímavosťou je temer suché riečište a nízka frekvencia pohybu dopravných prostriedkov a osôb po moste. Most bol odstránený po výstavbe nového mosta v 70. rokoch minulého storočia.15. Pohľad na hlavnú ulicu ešte pred výstavbou budovy okresného úradu – Harmincova budova. Vpravo na rohu je známa Horváthova krčma, v 50. rokoch minulého storočia v nej sídlilo zdravotné stredisko. Pohľadnica bola odoslaná zo Šale v roku 1922.Súbor pripravil Július Morávek, pohľadnice poskytol archív v Šali.