Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 08.10.2021 - 09:27  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 09:27  //  zobrazené: 1318

Podnet občanov podávam interpeláciu na mestský cintorín

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2021

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2021,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Vzhľadom na podnet občanov podávam interpeláciu na mestský cintorín, kde oznamy a parte sú zo strany hlavného vchodu, v strede cintorína a pri dome smútku nie sú už a občania, ktorí prichádzajú na cintorín z ulice SNP požadujú, či sa nemôže zriadiť táto tabuľa oznamov aj parte zosnulých na tejto strane cintorína.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Osadenie tabule pri cintoríne v Šali bude zrealizované v priebehu mesiaca október.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta