Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2021 - 11:27  //  aktualizácia: 25.05.2021 - 11:28  //  zobrazené: 833

Počet obyvateľov samosprávy v rokoch, kedy prebiehal participatívny rozpočet

číslo: I24/2021

Požadované informácie:

 

 • počet obyvateľov samosprávy v rokoch, kedy prebiehal participatívny rozpočet,
 • počet hlasujúcich obyvateľov (vo všetkých rokoch, kedy prebiehal PR, ak v ňom hlasovala verejnosť),
 • výška vyčleneného rozpočtu na PR pre jednotlivé roky,
 • počet podporených projektov,
 • výšku vyčerpaného rozpočtu,
 • či pri PR existuje/existoval prvok deliberácie (teda verejného zvažovania a hodnotenia projektov),
 • možnosť zasielať projekty elektronicky,
 • možnosť hlasovať elektronicky,
 • či je v samospráve stanovený limit pre minimálnu/maximálnu podporu projektov (návrhov). 
   

 

Sprístupnené informácie:

 

Vyplnenú tabuľku s požadovanými informáciami - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.

Pri participatívnom rozpočte nebol použitý prvok deliberácie.

Prílohy

Priloha

(xlsx - 11.41 kB)