Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:07  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:08  //  zobrazené: 1149

Ohľadom nového dopravného generelu aj s prílohami

číslo: I46/2020

Požadované informácie: ohľadom nového dopravného generelu aj s prílohami

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Nový Územný generel dopravy zatiaľ nie je zverejnený na webovej stránke mesta. Prebieha pripomienkové konanie.

Územný generel dopravy v meste Šaľa bol predstavený spracovateľom - Katedra dopravných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave, na pracovnom stretnutí na verejnom zasadnutí Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa konalo dňa 07. 07. 2020.

Pracovná verzia územného generelu dopravy bola  zverejnená na webovej stránke mesta:

https://www.sala.sk/clanok/04-2020-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-vystavby-a-dopravu

 

Pripomienky Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy a verejnosti  boli zaslané zodpovednému riešiteľovi územného generelu dopravy.

Po zapracovaní  pripomienok  bude materiál  predložený na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy. Nový Územný generel dopravy v meste Šaľa bude zverejnený po schválení poslancami mestského zastupiteľstva.