Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.02.2020 - 13:11  //  aktualizácia: 03.02.2020 - 13:12  //  zobrazené: 1304

Ohľadom množstva vyprodukovaného odpadu v meste Šaľa za rok 2018

číslo: I1/2020

Požadované informácie: ohľadom množstva vyprodukovaného odpadu v meste Šaľa za rok 2018.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Množstvo vyprodukovaného  odpadu v  meste Šaľa  za  rok 2018:

 

 

 

 Kód
 odpadu

 

Názov odpadu

 

Hmotnosť            odpadu

v tonách

200101

Papier a lepenka

409,92

200102

Sklo

 

185,32

200139

Plasty

203,85

200140

Kovy

129,29

 

20014001

  Meď, bronz, mosadz

18,02

 

20014002

  Hliník

26,38

 

20014003

  Olovo

 

0,01

20014004

  Zinok

0,0005

20014005

  Železo a oceľ

131,04

 

20014006

  Cín

0

 

20014007

  Zmiešané kovy

5,50

 

200201

Biologicky rozložiteľný odpad

3 354,06

 

 

Celkové množstvo všetkých vytriedených/zhodnocovaných zložiek odpadov v meste v roku 2018 (započítavajú sa do čitateľa vzorca pri Úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v meste)

 

4 551,63

 

 

Celkové množstvo komunálnych odpadov v meste v roku 2018 (započítava sa do menovateľa vzorca pri Úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v meste)

 

12 263

 

200301

Zmesový  komunálny odpad

5 765,5