Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.02.2020 - 14:14  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 14:18  //  zobrazené: 1454

Ohľadne, permanentiek plavárne, mestského rozhlasu a kanála pre informovanosť občanov v čase ohrozenia

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši
Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 6. februára 2020
 
 
V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020, 
ste predniesli interpelácie v znení: 
 
1. „Prvá interpelácia súvisí s tým, čo sa udialo v posledných dňoch pri tom vetre, že padal ten pútač; chcel by som poprosiť, či by na meste, či by mohli zistiť, navrhnúť, akým kanálom by sa dali informovať občania, keď sa niečo takéto stane aj v budúcnosti, že budú ohrozené životy, že by to naozaj ohrozovalo občanov, ako by sme ich mohli varovať,  či sa dá spraviť nejaký nový druh rozhlasu, nejaký digitálny, alebo akým spôsobom by sa dali takéto nejaké kanály a koľko by to stálo, lebo potom na to musíme uvoľniť financie; bol som teraz pod kritikou, že komunikujem len cez facebook, ale neviem o žiadnom inom kanáli; mesto tiež informovalo na webe a cez facebook, používame len toto; ešte k tomu pútaču, či vieme ako mesto spraviť niečo, aby ten pútač bol vlastník povinný ho tak upevniť, aby to nepadalo; stalo sa to aj pred 2 rokmi, že tento pútač padal a ohrozoval bezpečnosť, 
2. ďalej sa občania pýtajú, že tie permanentky z plavárne, kedy budú preplácané, 
3. ďalej by ma zaujímalo, kedy bude dopravný generel v takom stave, aby sme podľa neho mohli konať, lebo dostali sme teraz ďalšiu časť, ale je to ešte bez takej vízie, bez tých konkrétnych návrhov, ktoré nejak očakávame, alebo teda opravte ma, či už toto bol záver.“ 
 
V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:
 
1. Mestský rozhlas spadá pod Okresný úrad v Šali, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania. Mesto Šaľa upozornilo na výstrahu pred silným vetrom na svojej webovej stránke a na sociálnej sieti facebook v skupine „Mesto Šaľa“. Čo sa týka pútača pred hypermarketom Tesco Šaľa - Veča, stavebný úrad osloví riaditeľa predajne, aby do budúcnosti zabezpečil väčšiu bezpečnosť návštevníkov a občanov pred silným vetrom

 

 
2. Mesto Šaľa pripraví na marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva materiál týkajúci sa stavu nevyčerpaných permanentiek a návrh riešenia ich vyplatenia. 
 
3. Kompletný Územný dopravný generel (ÚDG) bude odovzdaný začiatkom marca 2020.
 
Odovzdané  časti:
- Analýza dopravnej situácie na príjazdových komunikáciách mesta Šaľa (2018 profilový dopravný prieskum Dopravná štúdia)
- Dopravný prieskum parkovania na území mesta Šaľa (2018 Dopravná štúdia)
- Dopravný prieskum smerovania dopravy na území mesta Šaľa (2018 Spracovanie a vyhodnotenie profilového a smerového dopravného prieskumu)
- Anketový dopravný prieskum na území mesta Šaľa (2019 Dopravný prieskum domácností a verenej dopravy)
 
Rozpracovaná  časť:
- Verejné priestory v meste Šaľa (2020 a dopravná politika parkovania)
 
Záver - posledná časť neodovzdaná:
- Návrhová a prognostická časť Územného dopravného generelu (ÚDG). 
 
ÚDG, ako bol na začiatku definovaný, bude spracovaný veľmi podrobne, nie však v podrobnosti v úrovni projektovej dokumentácie. ÚDG predkladá stratégiu a systém riešenia, čo treba riešiť a ako, so zoznamom činností, ktoré, ak bude mesto požadovať, 
sa spoja s časovou osou, kedy by jednotlivé časti mesto chcelo realizovať. Spracovateľ 
v ÚDG predloží svoj  názor, ktorý bude mesto optimalizovať.
 
 
S pozdravom
 
 
 
 
 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali