Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.04.2021 - 07:11  //  aktualizácia: 09.04.2021 - 07:12  //  zobrazené: 1308

Ohľadne komunálneho odpadu ešte predtým, ako odíde z mesta

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 25. marca 2021

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2021,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Chcel by som sa opýtať, či by sa nedal vážiť komunálny odpad ešte predtým, ako odíde z mesta.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

O vyjadrenie sme požiadali spoločnosť ENVI GEOS Nitra, s.r.o., nakoľko mesto nedisponuje váhou. Váha na zbernom dvore je majetkom uvedenej spoločnosti a prevádzkuje zberný dvor na základe podmienok vyplývajúcich z platnej zmluvy.

 

Odpoveď riaditeľa spoločnosti ENVI GEOS Nitra, s.r.o., Ing. Ladislava Habermana:

 

„Vyzbieraný zmesový komunálny odpad (ZKO) v meste Šaľa je možné vážiť aj za prítomnosti zástupcu mesta Šaľa na zbernom dvore, ktorý je prevádzkovaný našou spoločnosťou na
ul. F. Kráľa. Celková hmotnosť jedného vozidla s nákladom nesmie presiahnuť 30 t, čo je nosnosť váhy na zbernom dvore.

 

Váženie a evidenciu počas prevádzkových hodín zberného dvora vie zabezpečiť pracovník zberného dvora. Pokiaľ by sa malo vážiť mimo prevádzkových hodín zberného dvora, je potrebné otvoriť jednanie o navýšených nákladoch (nadčasy/príplatky pracovníka zberného dvora), ktorej našej spoločnosti budú vznikať a ktoré nie sú súčasťou aktuálnej/platnej zmluvy, keďže neboli súčasťou zadávacích podmienok pri nacenení.

 

 

Zároveň je potrebné poznamenať, že realizáciou požiadavky na kontrolné váženie na zbernom dvore budú vznikať našej spoločnosti aj dodatočné náklady spojené s navýšenými km a časom zberového vozidla, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej/platnej zmluvy, keďže neboli súčasťou zadávacích podmienok pri nacenení.

 

Dovoľte mi to na záver teda zhrnúť nasledovne: požiadavku Mesta Šaľa realizovať vieme, ale pokiaľ by išlo o pravidelné (nie námatkové/občasné) prevažovanie na zbernom dvore, je potrebné otvoriť aj jednanie o zvýšených nákladoch na realizáciu tejto požiadavky nad rámec zmluvy.“

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:

Ing. Edita Haládiková, referentka OSaKČ