Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 27.05.2021 - 16:30  //  aktualizácia: 27.05.2021 - 16:31  //  zobrazené: 1563

Ohľadne budovy na ul. Kráľovskej, neviem, či sa ten problém už riešil, ale nad vchodmi sú vyústenia zo strechy, takže ten, kto ide do vchodu

predkladateľ: Peter Szalay

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 13. mája 2021

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 13. 05. 2021,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

  • „ohľadne budovy na ul. Kráľovskej, neviem, či sa ten problém už riešil, ale nad vchodmi sú vyústenia zo strechy, takže ten, kto ide do vchodu, prší mu do krku; či sa to hlásilo dodávateľovi stavby, alebo či už niekto riešil túto vec, lebo je to dosť nepríjemné; neviem, či to bolo takto architektonicky navrhnuté, čo pochybujem, ale zrealizované to je tak“.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Tento problém sme sa už pokúšali riešiť v roku 2020 s predávajúcim aj projektantom stavby, ktorý to takto, ako to je, naprojektoval. Jediné riešenie je osadenie striešok (z lexanu) nad vchody, ale vzhľadom k tomu, že sme fond opráv vyčerpali osadením kamier a opravou vchodových dverí na čipy v bytových domoch (ochrana pred drogovou činnosťou a zabezpečenie proti  nepovolaným osobám), momentálne nemáme vo fonde peniaze na osadenie týchto striešok. Ďalšou otázkou je poskytnutie súhlasu projektanta budovy s takýmto riešením.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta