Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.01.2021 - 12:23  //  aktualizácia: 12.01.2021 - 12:28  //  zobrazené: 1186

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2020

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 03. 12. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Chcela by som sa spýtať, či plánuje mesto riešiť situáciu ohľadom vnútrobloku ulice
  8. mája. Je chvályhodné, že tu bolo vybudované multifunkčné ihrisko, avšak situácia s parkovaním je tu veľmi komplikovaná a bolo by vhodné ju začať riešiť. Taktiež by bolo vhodné nejakým spôsobom skrášliť okolie tohto vnútrobloku.

 

 1. Chcela by som sa spýtať, či má mesto vedomosti o tom, kedy bola robená posledná revízia mosta? Tiež by som sa chcela spýtať, či má mesto k dispozícii správu z tejto revízie, ak nie, bolo by možné si ju vyžiadať a zaslať mi ju?

 

 1. Chcela by som požiadať mesto o vypracovanie analýzy významovosti Technických služieb v meste Šaľa. Bolo by vhodné doplniť do tejto analýzy dáta od občanov (napr. dáta zozbierané prostredníctvom dotazníka) o ich názore na zloženie Technických služieb v Šali.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Momentálne sa mesto zameriava hlavne na rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a má rozpracovaných 15 ulíc, ktoré by mali byť riešené v roku 2021. Statická doprava
  vo Vami uvedenej lokalite má v okruhu do 200 metrov dostatočné možnosti na odstavenie vozidla a v porovnaní s inými lokalitami je na tom porovnateľne lepšie. Počas roka sa v rámci údržby mestských komunikácií vykonávajú aj práce na spevňovaní krajníc, ktoré sú zničené od parkujúcich vozidiel. V roku 2019 boli tieto práce vykonané aj
   

vo vnútrobloku na ul. 8. mája, čím sa zlepšil prejazd vozidiel a aj celkový vzhľad okolia.
S budovaním nových parkovacích státí v tejto lokalite mesto neuvažuje.

Pri vybudovaní multifunkčného ihriska boli vysadené stromy ako izolácia, bola osadená lavička a drevená náraďovňa, ktorá slúži pre multifunkčné ihrisko. V predchádzajúcom roku boli na tomto sídlisku doplnené tri prvky detského ihriska. V rozpočte mesta na rok 2021 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na skrášlenie vnútrobloku ul. 8. mája.

 

 1. Podľa internetovej stránky správcu cesty I. triedy (Slovenská správa ciest) boli vykonané prehliadky mostov v roku 2020. Výsledky sú ale zahrnuté v štatistike a preto sme ich kontaktovali o poskytnutie požadovanej informácie o konkrétnom stave mostného telesa cez rieku Váh v Šali. Do dnešného dňa nebola odpoveď poskytnutá a preto Vás budeme ihneď informovať, ako uvedenú informáciu dostaneme.

 

 1. Vzhľadom k súčasnej situácii výskytu pandémie COVID-19 a čerpania pandemickej práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu nie je možné vypracovať takúto analýzu z personálnych dôvodov. Nakoľko takáto analýza významovosti Technických služieb v Šali už bola vypracovaná spoločnosťou MeT Šaľa, s.r.o., zasielame Vám požadované informácie v prílohe. 

 

 

S pozdravom

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali