Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.11.2023 - 09:52  //  aktualizácia: 11.11.2023 - 09:54  //  zobrazené: 860

Návrh PHRSR mesta Šaľa na roky 2023-2030 na verejné pripomienkovanie

V súvislosti so spracovaním nového strategického dokumentu nášho mesta : Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 – 2030  zverejňujeme jeho navrhované znenie na verejné pripomienkovanie.

Dokument je spracovaný v súlade s Metodikou tvorby programov PHRSR.

Vaše námety, návrhy a pripomienky k zverejnenému materiálu očakávame do 27.11.2023 na priloženom pripomienkovom formulári, ktorý môžete zaslať na adresu mesto@sala.sk, alebo vhodiť do schránky na MsÚ, alebo doručiť osobne do podateľne MsÚ.

 

Konzultovať vo veci predloženého dokumentu je možné počas celého tohto obdobia.

Čas konzultácií je možné dohodnúť telefonicky alebo emailom podľa požiadavky a dohody subjektov, ktoré prejavia o konzultácie záujem.

Kontaktná osoba :

JUDr. Eva Gyurovszká

317705981-4,

gyurovszka@sala.sk ,

Mestský úrad Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7
927 15  Šaľa

Prílohy