Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 09:36  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:12  //  zobrazené: 2131

Náklady na vydávanie prezentačného CD mesta Šaľa.

číslo: I06/2006

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 15.4.2005 bola dohodnutá cena diela – za vydanie dvojjazyčného multimediálneho CD-ROM-u Mesta Šaľa v náklade 1500 ks na 36.000,-Sk (ako konečná cena).
Pričom pre Mesto Šaľa bolo dodaných 150 ks a dodávateľ zabezpečil distribúciu zdarma:
180 ks do ZŠ, SŠ a vzdelávacích zariadení,
180 ks do miest a obcí južného Slovenska
220 ks do firiem v meste Šaľa a blízkom okolí
150 ks do zahraničia
150 ks do firiem južného Slovenska
Ostatné CD sa dostali do predaja.

Uvedená informácia bola poskytnutá podľa požiadavky aj telefonicky (2.5.2006 o 14.55h)

Žiadateľ: Miroslav Guliš, Videoštúdio Jacovce, 956 21 Jacovce